top of page

השפעה ללא סמכות

Updated: Mar 31, 2020

מה זה Influence Without Authority ,השפעה ללא סמכות, ואיך עושים אותו?

בארגון גלובלי אתה עובד יחד עם אנשים שלא מדווחים אליך. זה נכון אפילו ב start up קטן וככל שהחברה גדולה יותר אתה צריך לשתף פעולה עם יותר אנשים בצוותים שונים בכל רחבי העולם. כל אחד צריך לדעת איך להשפיע על אחרים מבלי להוציא הוראות. וזה סגנון שכדאי לשלוט בו. אין קיצורי דרך אך זהו מדריך מהיר לשיטה.


2 שאלות חשובות

שאל את עצמך שני דברים: מה אני רוצה לעשות? למה אני רוצה לעשות זאת? עכשיו עליכם לחשוב מי הם מקבלי ההחלטות ומה בראשם.

היכנסו לראשם

חייבים לראות דברים מנקודת המבט של האדם האחר. צריך ממש להיכנס לראשם כדי לשנות את דעתם. אתה צריך להבין מה חשוב להם לפני שתתחיל לשכנע אותם מה חשוב לך. ללמוד מי האנשים האחרים יכול לקחת זמן - במיוחד כאשר הם

מתרבות אחרת.


תתחברו !

להתחבר זהו הקטע בו אתה צריך להיות הכי אמיתי . אתה צריך לפתח את מערכות היחסים עם האנשים עליהם אתה רוצה להשפיע על מנת לבנות אמון. אתה צריך להופיע באופן online ו offline, ולהציע עזרה, ידע ורצון טוב. כולנו רוצים לעבוד עם אחרים שהם מכירים, אוהבים וסומכים עליהם.


תתחייבו ! נניח שאתה מבין את האינטרס שלהם. בנית את הקשר לאורך זמן - נגיד קשר שבועי לפחות במשך 3 חודשים - וקיבלת את ההסכמה שלהם לרעיונות שלך. כעת הזמן לקחת אחריות לטווך הארוך.


Kommentare


bottom of page